• 58 322 30 37

 • PL
 • EN |
 • DE |
 • GWARANCJA – na nasze usługi oferujemy roczną lub dwuletnią gwarancję – w zależności od modelu auta.

  Warunki gwarancji:
  1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady materiałowe i technologiczne, powstałe w trakcie regeneracji, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.
  2. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu się wady dostarczyć na własny koszt regenerowane urządzenie do siedziby gwaranta, który wykona bezpłatną naprawę gwarancyjną.
  3. Gdy po I-szej naprawie gwarancyjnej ponownie ujawnią się wady objęte gwarancją, uprawniony może zrezygnować z następnej naprawy gwarancyjnej i zażądać zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za regenerację.
  4. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji regenerowanego urządzenia.
  5. Gwarant nie refunduje kosztów demontażu – montażu urządzenia z maszyny (pojazdu), kosztów transportu, przesyłek itp.
  6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń eksploatacyjnych powstałych bez winy warsztatu regenerującego takich jak:
  – wycieki spowodowane zapiaszczeniem uszczelnień,
  – wycieki spowodowane skorodowaniem powierzchni współpracujących z uszczelnieniami,
  – uszkodzeń spowodowanych niesprawnością innych urządzeń i elementów współpracujących,
  – uszkodzeń spowodowanych eksploatacją urządzeń hydrauliki siłowej bez oleju,
  – normalnego zużycia eksploatacyjnego.
  7. Gwarancja jest wyłączona w odniesieniu do produktów nie zamontowanych w warsztacie Mechaniki Samochodowej.

  ZWROTY
  Akceptujemy możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Towar nie może nosić oznak użytkowania i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
  Aby dokonać zwrotu, prosimy o wypełnienie formularza:
  FORMULARZ ZWROTU
  oraz dodatkowo przesłanie informacji drogą mailową.